1257/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen (102/2011) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011 och gäller till och med den 31 december 2016.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 204/2014
ShUB 26/2014
RSv 194/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.