1247/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Statsrådets förordning om minimikraven på allmänna telefonitjänster som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskadade

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 86 § 3 mom. i informationssamhällsbalken (917/2014):

1 §
Hörsel- och talskadades särskilda behov

Ett abonnemang enligt 86 § i informationssamhällsbalken (917/2014) som tillhandahålls hörsel- eller talskadade ska för videosamtals- och distanstolkningstjänster möjliggöra en internetförbindelse vars hastighet för inkommande och utgående trafik ska vara minst 512 kilobit per sekund.  Internetförbindelsens hastighet får tillfälligt sjunka till mindre än minimihastigheten, dock inte till mindre än 384 kilobit per sekund.

Abonnemanget ska också kunna användas för att skicka och ta emot textmeddelanden som behövs för att anlita nödtjänster.

2 §
Synskadades särskilda behov

Synskadade ska ha tillgång till tjänster som behövs för att sköta en kundrelation som gäller ett abonnemang enligt 1 § 1 mom. Dessutom ska fakturor som gäller abonnemanget och specificering som avses i 134 § i informationssamhällsbalken sändas till användaren i ett format som är tillgängligt för en synskadad.

3 §
Påvisande av särskilt behov

Användaren ska på begäran av teleföretaget lägga fram utredning över sin skada och de särskilda behov som den medför.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 18 december 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Konsultativ tjänsteman
Elina Thorström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.