1217/2014

Utfärdad  i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av 351 § i informationssamhällsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i informationssamhällbalken (917/2014) 351 § 3 mom. som följer:

351 §
Ikraftträdande

Bestämmelserna i 106 §, 15 kap. och 135 § i denna lag träder i kraft den 1 juli 2015. Bestämmelserna i 61, 66, 67, 67 a—67 i, 68, 69 a, 70, 70 a, 71, 72, 73—79, 79 a, 81, 82 och 83 a § i kommunikationsmarknadslagen tillämpas till och med den 30 juni 2015.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 237/2014
KoUB 24/2014
RSv 186/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.