1202/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om upphävande av lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen om statens säkerhetsfond (379/1992).

2 §

När denna lag träder i kraft ska ärenden som är anhängiga i statens säkerhetsfond överföras till finansministeriet.

Ärenden som avses i 1 mom. ska slutbehandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.

3 §

Finansministeriet ska intäktsföra statens säkerhetsfonds tillgångar i statsbudgeten. Finansministeriet kan på villkor som det bestämmer överföra fondens övriga egendom till staten.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 175/2014
EkUB 20/2014
RSv 191/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.