1196/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det avtal som den 21 maj 2014 i Bryssel ingicks mellan Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Kroatien, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Republiken Finland om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Statsrådet beslutar med stöd av riksdagens samtycke om att till den gemensamma resolutionsnämnden framföra en begäran om tillfällig överföring av en sådan annan avtalsslutande parts fondandel som avses i artikel 7.1 i det avtal som nämns i 1 §.

Statsrådet beslutar om utövande av rätten att enligt artikel 7.4 i avtalet göra invändningar mot tillfällig överföring mellan fondandelar.

3 §

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 175/2014
EkUB 20/2014
RSv 191/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.