1184/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av 14 a § i och bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med rikdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 14 a § samt bilagan, sådana de lyder i lag 1131/2013, som följer:

14 a §

Den skattesänkning som avses i 4 § 2 mom. beviljas inte till företag som är i ekonomiska svårigheter enligt artikel 1.4 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget eller till företag enligt artikel 1.4 a i den förordningen som är föremål för ett betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 128/2014
RP 234/2014
FiUB 30/2014
RSv 192/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Bilaga

SKATTETABELL
Produkt     Produktgrupp Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 51,20 16,25 0,68 68,13
Bensin för små motorer cent/l 11 31,20 16,25 0,68 48,13
Bioetanol cent/l 20 33,60 10,67 0,68 44,95
Bioetanol R cent/l 21 33,60 5,33 0,68 39,61
Bioetanol T cent/l 22 33,60 0,00 0,68 34,28
MTBE cent/l 23 41,60 13,21 0,68 55,49
MTBE R cent/l 24 41,60 11,75 0,68 54,03
MTBE T cent/l 25 41,60 10,30 0,68 52,58
TAME cent/l 26 44,80 14,22 0,68 59,70
TAME R cent/l 27 44,80 12,94 0,68 58,42
TAME T cent/l 28 44,80 11,66 0,68 57,14
ETBE cent/l 29 43,20 13,72 0,68 57,60
ETBE R cent/l 30 43,20 11,18 0,68 55,06
ETBE T cent/l 31 43,20 8,64 0,68 52,52
TAEE cent/l 32 46,40 14,73 0,68 61,81
TAEE R cent/l 33 46,40 12,59 0,68 59,67
TAEE T cent/l 34 46,40 10,46 0,68 57,54
Biobensin cent/l 38 51,20 16,25 0,68 68,13
Biobensin R cent/l 39 51,20 8,13 0,68 60,01
Biobensin T cent/l 40 51,20 0,00 0,68 51,88
Etanoldiesel cent/l 47 14,53 10,90 0,35 25,78
Etanoldiesel R cent/l 48 14,53 5,99 0,35 20,87
Etanoldiesel T cent/l 49 14,53 1,07 0,35 15,95
Dieselolja cent/l 50 31,65 18,61 0,35 50,61
Dieselolja para cent/l 51 24,89 17,58 0,35 42,82
Biodieselolja cent/l 52 29,01 17,06 0,35 46,42
Biodieselolja R cent/l 53 29,01 8,53 0,35 37,89
Biodieselolja T cent/l 54 29,01 0,00 0,35 29,36
Biodieselolja P cent/l 55 24,89 17,58 0,35 42,82
Biodieselolja P R cent/l 56 24,89 8,79 0,35 34,03
Biodieselolja P T cent/l 57 24,89 0,00 0,35 25,24
Lätt brännolja cent/l 60 9,30 11,74 0,35 21,39
Lätt brännolja svavelfri cent/l 61 6,65 11,74 0,35 18,74
Biobrännolja cent/l 62 6,65 11,74 0,35 18,74
Biobrännolja R cent/l 63 6,65 5,87 0,35 12,87
Biobrännolja T cent/l 64 6,65 0,00 0,35 7,00
Tung brännolja cent/kg 71 7,59 14,25 0,28 22,12
Flygpetroleum cent/l 81 55,68 17,99 0,35 74,02
Flygbensin cent/l 91 50,72 16,10 0,68 67,50
Metanol cent/l 100 25,60 8,13 0,68 34,41
Metanol R cent/l 101 25,60 4,06 0,68 30,34
Metanol T cent/l 102 25,60 0,00 0,68 26,28

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.