1183/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om temporär ändring av yrkeshögskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till yrkeshögskolelagen (932/2014) en ny 43 a § som följer:

43 a §
Höjning av anslaget år 2015

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 43 § 2 mom. höjs år 2015 det i 43 § 1 mom. avsedda för yrkeshögskolorna anvisade anslaget i budgeten med undantag av poster av engångsnatur med hälften av den årliga höjningen av kostnadsnivån enligt yrkeshögskoleindexet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 december 2015.

RP 242/2014
KuUB 12/2014
RSv 198/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.