1175/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och lagen om ändring av containerlagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar (1074/2014) och lagen om säkra containrar (1075/2014):

1 §

De i London den 3 december 2010 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösä-kerhetskommittés beslut MSC.310(88) och de i London den 21 juni 2013 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösä-kerhetskommittés beslut MSC.355(92) gjorda ändringarna i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar (FördrS 111/1999) träder i kraft den 22 december 2014 så som därom har överenskommits.

Beslut MSC.310(88) har godkänts av riksdagen den 12 november 2014 och av republikens president den 12 december 2014.

Beslut MSC.355(92) har godkänts av republikens president den 6 juni 2014.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar (1074/2014) träder i kraft den 22 december 2014.

Lagen om ändring av containerlagen (1075/2014) träder i kraft den 22 december 2014.

3 §

De bestämmelser i bilagorna av konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2014.

(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Trafiksäkerhetsverkets webbplats på adressen www.trafi.fi och hos Trafiksäkerhetsverket, som lämnar uppgifter om dem.)

Helsingfors den 18 december 2014

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Regeringsrådet
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.