1138/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av 1 § i arkivlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i arkivlagen (831/1994), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 689/1999, 1067/2007 och 561/2009, ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Statsrådet och ministerierna utgör en arkivbildare.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

RP 187/2014
FvUB 32/2014
RSv 204/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Statsministerns ställföreträdare, finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.