1130/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 3 mom. i narkotikalagen (373/2008), sådant det lyder i lag 1127/2014:

1 §

De ämnen som anges i bilagan är för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2014.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

Helsingfors den 19 december 2014

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Elina Kotovirta

Bilaga

25D-NBOMe (2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

2C-C (2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)etanamin)

2C-D (2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)etanamin)

2C-E (2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)etanamin)

2C-P (2-(2,5-dimetoxi-4-(n)-propylfenyl)etanamin)

2C-T-4 (2-[2,5-dimetoxi-4-(propan-2-ylsulfanyl)fenyl]etanamin)

5F-AKB48 (1-(5-fluoropentyl)-N-(tricyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid)

5F-PB-22 indazolanalog (kinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat)

5FUR-144 (XLR-11) ((1-( 5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon)

A796,260 ({1-[2-(morfolin-4-yl)etyl]-1H-indol-3-yl}(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon)

4-AcO-DALT (3-{2-[di(prop-2-en-1-yl)amino]etyl}-1H-indol-4-yl-acetat)

4-AcO-DET (3-[2-(dietylamino)etyl]-1H-indol-4-yl-acetat)

4-AcO-DIPT (3-{2-[di(propan-2-yl)amino]etyl}-1H-indol-4-yl-acetat)

4-AcO-DMT (3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-yl-acetat)

4-AcO-DPT (3-[2-(dipropylamino)etyl]-1H-indol-4-yl-acetat)

4-AcO-MET (3-{2-[etyl(metyl)amino]etyl}-1H-indol-4-yl-acetat)

4-AcO-MIPT (3-{2-[metyl(propan-2-yl)amino]etyl}-1H-indol-4-yl-acetat)

α-Pyrrolidinobutyrofenon (α-PBP) (1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on)

α-Pyrrolidinpropiofenon (PPP) (1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

AM-1220 ({1-[(1-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl}(naftalen-1-yl)metanon)

AM-1220 azepan-isomer ([1-(1-metylazepam-3-yl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon)

AM-2232 ([3-(naftalen-1-ylkarbonyl)-1H-indol-1-yl]pentannitril)

AM-2233 ((2-jodofenyl){1-[(1-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl}metanon)

AM-6527 (1-pentyl-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid)

AM-679 ((1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2-jodofenyl)metanon)

AM-694 (1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon)

AM-694 klorderivat (1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon)

3-amino-1-fenylbutan (4-fenylbutan-2-amin)

2-Aminoindan (2-AI) (2,3-dihydro-1H-inden-2-amin)

5-(2-aminopropyl)-2,3-dihydrobensofuran (5-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin)

6-(2-aminopropyl)-2,3-dihydrobensofuran (6-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin)

4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB) (1-(1-bensofuran-4-yl)propan-2-amin)

Apinaca (1-pentyl-N-(tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid)

benzedron( 4-MBC) (2-(bensylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on)

2-bensylamino-1-(3,4-metylenedioxifenyl)butan-1-on (BMDB) (1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(bensylamino)butan-1-on)

2-bensylamino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan-1-on (BMDP) (1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(bensylamino)propan-1-on)

4-bensylpiperidin (4-(fenylmetyl)piperidin)

Brefedron (4-BMC) (1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

8-bromo-2,3,6,7-benso-dihydro-difuran-etylamin (2C-B-Fly) (2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]bensofuran-4-yl)etanamin)

Bufedron (2-(metylamino)-1-fenylbutan-1-on)

Butylon (bk-MBDB) (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on)

CP47,497; och dess C6, C8, C9 homologer (2-(3-hydroxicyklohexyl)-5-(2-metyloktan-2-yl)fenol)

CRA-13 (naftalen-1-yl-[4-(pentyloxi)naftalen-1-yl]metanon)

Desoksi-D2PM ((2R)-2-(difenylmetyl)pyrrolidin)

Dibutylon (bk-MMBDB) (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)butan-1-on)

Difenylprolinol (D2PM) (difenyl[(2S)-pyrrolidin-2-yl]metanol)

Diisopropyltryptamin (DIPT) (N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amin)

Dimetokain ((3-dietylamino-2,2-dimetylpropyl)-4-aminobensoat)

2,4-dimetoxiamfetamin (2,4-DMA) (1-(2,4-dimetoxifenyl)propan-2-amin)

Dimetylon (bk-MDDMA) (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)propan-1-on)

Dimetylamfetamin (N,N-dimetyl-1-fenylpropan-2-amin)

3,4-Dimetylmetkatinon (3,4-DMMC) (1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

DMMA (1-(3,4-dimetoxifenyl)-N-metylpropan-2-amin)

DOC (1-(4-klor-2,5-dimetoxifenyl)propan-2-amin)

Etakvalon (3-(2-etylfenyl)-2-metylkinazolin-4-on)

Etylon (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propan-1-on)

Etylkatinon (2-(etylamino)-1-fenylpropan-1-on)

4-etylmetkatinon (4-EMC) (1-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

1-fenyl-2-(piperidin-1-yl)butan-1-on

1-fenyletylamin (1-PEA) (1-fenyletanamin)

Flefedron (4-FMC) (1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

2-fluormetkatinon (2-FMC) (1-(2-fluorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

3-fluormetkatinon (3-FMC) (1-(3-fluorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

Gammabutyrolakton (GBL) (dihydrofuran-2(3H)-on)

Harmin (7-metoxi-1-metyl-9H-β-karbolin)

4-HO-DET (3-[2-(dietylamino)etyl]-1H-indol-4-ol)

4-HO-DIPT (3-{2[di(propan-2-yl)amino]etyl}-1H-indol-4-ol)

4-HO-MET (3-2-etyl(metyl)amino[etyl}-1H-indol-4-ol)

4-HO-MIPT (3-{2-[metyl(propan-2-yl)amino]etyl}-1H-indol-4-ol)

HU-210 ((6aR,10aR)-9-(Hydroximetyl)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenso[c]kromen-1-ol)

[4-(Hydroximetyl)fenyl](1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon

Ibogain (12-metoksi-ibogamin)

5-jodo-2-aminoindan (5-IAI) (5-jodo-2-metyl-2,3-dihydro-1H-inden)

JWH-007 ((2-metyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon)

JWH-015 ((2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon)

JWH-018 adamantylderivat (AB-001) (1-fenyl-1H-indol-3-yl)(tricyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yl)metanon)

JWH-018 adamantylkaboxamid derivat (APICA) (1-pentyli-N-(tricyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yl)-1H-indol-3 karboxamid

JWH-019 (1-hexyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon

JWH-022 (naftalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl]metanon)

JWH-122 ((4-metylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon)

JWH-122 pentenyl derivat ((4-metylnaftalen1-yl)(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)metanon)

JWH-182 ((1-pentyl-1H-indol-3-yl)(4-propylnaftalen-1-yl)metanon)

JWH-200 (1-[2-(4-morfolino)etyl]-3-(1-naftoyl)indol)

JWH-203 (2-(2-klorofenyl)-1-(1-pentyl)-1H-indol-3-yl)-etanon)

JWH-210 ((4-etylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon)

JWH-250 (2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon

JWH-250 1-(2-metylen-N-metylpiperidyl)-derivat (2-(2-metoxifenyl)-1-{1-[(1-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl}etanon)

JWH-251 (2-(2-metylfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon)

JWH-307 ([5-(2-fluorofenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon)

JWH-370 ([5-(2-metylfenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-naftalenyl-metanon)

JWH-387 (4-bromnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon)

JWH-398 (4-kloronaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon)

JWH-412 (4-fluornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon)

Kamfetamin (N-metyl-3-fenylbicyklo[2.2.1]heptan-2-amin)

MBDB (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-N-metylbutan-2-amin)

MBZP (1-bensyl-4-metylpiperazin)

MDDM (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-N,N-dimetylpropan-2-amin)

Mebrokvalon (3-(2-bromofenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-on)

5-MeO-AMT (1-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)propan-2-amin)

5-MeO-DALT (N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amin)

5-MeO-DET (N,N-dietyl-2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etanamin)

5-MeO-DIPT (N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amin)

5-MeO-DMT (2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)-N,N-dimetyletanamin)

5-MeO-DPT (N-[2-(metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-propylpropan-1-amin)

5-MeO-MALT (N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metyl-prop-2-en-1-amin)

5-MeO-MET (N-etyl-2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)-N-metyletanamin)

5-MeO-MIPT (N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin)

Metamfepramon (2-(dimetylamino)-1-fenylpropan-1-on)

Metanandamid ((5Z,8Z,11Z,14Z)-N-(1-hydroxipropan-2-yl)ikosa-5,8,11,14-tetraenamid)

Metedron (bk-PMMA) (1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

3-metoxieticyklidin (3-MeO-PCE) (N-etyl-1-(3-metoxifenyl)cyklohexanamin)

(4-Metoxifenyl)(1-metyl-1H-indol-3-yl)metanon

4′-metoxi-alfa-pyrrolidinopropiofenon (MOPPP) (1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

5,6-metylendioxi-2-aminoindan (MDAI) (6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amin)

1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-metyl-2-pyrrolidinyl-1-propanon (MDMPP) (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

3′,4′-metylendioxi-alfa-PPP (MDPPP) (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

1-metylamin-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan (M-ALPHA) (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-N-metylpropan-1-amin)

4-Metylbufedron (4-Me-MABP) (2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)butan-1-on)

4-Metyletkatinon (4-MEC) (2-etylamino-1-(4-metylfenyl)propan-1-on)

4-metylmetamfetamin (4-MMA) (N-metyl-1-(4-metylfenyl)propan-2-amin)

2-metylmetkatinon (2-MMC) (2-(metylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on)

3-metylmetkatinon (3-MMC) (2-(metylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on)

4-metyl-alfa-pyrrolidinobutyrofenon (MPBP) (1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on)

4-metyl-alfa-pyrrolidinohexanofenon (MPHP) (1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heksan-1-on)

4-metyl-alfa-pyrrolidinopropiofenon (4′-metyl-α-PPP) (1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

N,N-Dipropyltryptamin (DPT) (N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-propylpropan-1-amin)

1-nafyron (1-(naftalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

Nafyron (1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on)

N-etyl-2C-B (2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-etyletanamin)

N-etylbufedron (2-(etylamino)-1-fenylbutan-1-on)

N-metyl-N-isopropyltryptamin (MIPT) (N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin)

N-Propylamfetamin (PA) (N-(1-fenylpropan-2-yl)propan-1-amin)

Org 27569 (5-kloro-3-etyl-N-{2-[4-(piperidin-1-yl)fenyl]etyl}-1H-indol-2-karboxamid)

Org 27759 (N-{2-[4-(dimetylamino)fenyl]etyl}-3-etyl-5-fluoro-1H-indol-2-karboxamid)

Org 29647 (N-(1-bensylpyrrolidin-3-yl)-5-kloro-3-etyl-1H-indol-2-karboxamid)

Pentedron (2-metylamino)-1-fenylpentan-on)

Pentylon (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)pentan-1-on)

p-fluorofenylpiperazin (pFPP) (1-(4-fluorofenyl)piperazin)

3-(p-fluorobensoyl)tropan (pFBT) (8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-yl-4-fluorobensoat)

p-Metoxifenylpiperazin (pMeOPP) (1-(4-metoxifenyl)piperazin)

p-metoxi-N-etylamfetamin (PMEA; N-etyl-1-(4-metoxifenyl)propan-2-amin)

Pravadolin (WIN 48,098) ((4-metoxifenyl){3-metyl-2-[2-(morfolin-4-yl)etyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoqinolin-4-yl}metanone)

Pyrazolam (8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

RCS-4 ((4-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon)

RCS-4 orto-isomer ((2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon)

STS-135 (1-(5-fluoropentyl)-N-(tricyclo[3.3.1.1]dec-1-yl)-1H-indole-3-karboxamide)

TFMPP (1-(3-Trifluormetylfenyl)piperazin)

Tienoamfetamin (1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin)

trans-CP 47,497-C8 (4-(2,2-dimetylnonyl)-2-metyl-1-(3-metylcyclohexyl)benzene

2,4,6-trimetoxiamfetamin (TMA-6) (1-(2,4,6-trimetoxifenyl)propan-2-amin)

2,4,5-trimetylmetkatinon (2,4,5-TMMC) ( 2-(metylamino)-1-(2,4,5-trimetylfenyl)propan-1-on)

UR-144 ((2-pentyl-1,2-dihydroisoquinolin-4-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone)

WIN 55212-2 (1,4-dihydronaftalen-1-yl[5-metyl-3-(morfolin-4-ylmetyl)-2,3-dihydro[1,4]oxazino[2,3,4-hi]indol-6-yl]metanon)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.