1124/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av 1 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 §
Den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens innehåll

Vid ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning biträds enskilda näringsidkare och yrkesutövare i ärenden som avses i 1 mom. 3—5 punkten även i fråga om skulder som hänför sig till näringsverksamheten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 83/2014
LaUB 12/2014
RSv 156/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.