1115/2014

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2014

Finansministeriets förordning   om förordnande för Skatteförvaltningen att avgöra vissa ärenden som avses i 89 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 89 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lag 238/2008:

1 §

Skatteförvaltningen avgör sådana ansökningar som avses i 89 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) om det belopp för vilket befrielse begärts uppgår till högst 50 000 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning (56/2013).

Helsingfors den 15 december 2014

Finansminister
Antti Rinne

Konsultativ tjänsteman
Harri Joiniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.