1105/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om upphävande av 78 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 78 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), sådan paragrafen lyder i lag 924/2011.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 185/2014
ShUB 15/2014
RSv 154/2014

  Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.