1098/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i föreningslagen (503/1989) 47 § 1 mom., 48 § 1 mom. och 62 § 2 mom., sådana de lyder i lag 1177/1994, som följer:

47 §
Myndigheter

Föreningsregistret förs av Patent- och registerstyrelsen.


48 §
Grundanmälan

Anmälan om registrering av en förening (grundanmälan) ska göras skriftligen till Patent- och registerstyrelsen.


62 §
Straffstadgande

Den som till Patent- och registerstyrelsen lämnar en i denna lag avsedd anmälan eller försäkran som är falsk, ska dömas till straff enligt strafflagen (39/1889).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2015.

RP 149/2014
RSv 153/2014
EkUB 19/2014

  Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.