1097/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i handelsregisterlagen (129/1979) 19 a §, 21 § 4 mom. och 29 § 3 mom.,

sådana de lyder, 19 a § i lag 1602/2009, 21 § 4 mom. i lag 232/1990 och 29 § 3 mom. i lag 111/2013, samt

ändras 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1512/2009, som följer:

1 §

Handelsregistret förs av Patent- och registerstyrelsen, nedan registermyndigheten.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2015.

Anmälningar som lämnats in till lokala myndigheter före ikraftträdandet av denna lag handläggs av Patent- och registerstyrelsen.

På ändringssökande som gäller anmälningar som avgjorts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 149/2014
RSv 153/2014
EkUB 19/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.