1089/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av 11 § i lagen om Skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 11 § 3 mom. som följer:

11 §
Centralskattenämndens sammansättning

Centralskattenämndens ordförande ska ha avlagt högre högskoleexamen. Alla medlemmar i centralskattenämnden ska vara väl förtrogna med skatteärenden och de ska företräda mångsidig kännedom om beskattningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 122/2014
FiUB 25/2014
RSv 179/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.