1077/2014

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2014

Finansministeriets förordning om ändring av 7 § i finansministeriets förordning om skatteuppbörd

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras 7 § 1 mom. i finansministeriets förordning om skatteuppbörd (747/2005), sådant det lyder i förordning 895/2010, som följer:

7 §
Kostnadsfria betalningar

Skatter, avgifter och andra prestationer kan betalas utan merkostnader för betalningen till tullverkets verksamhetsställen i Helsingfors, Lahtis, Tavastehus, Åbo, Björneborg Vasa, Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio, Torneå, Uleåborg, Rovaniemi och Muonio.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015

Helsingfors den 10 december 2014

Finansminister
Antti Rinne

Överinspektör
Henna Ritari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.