1060/2014

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2014

Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt för skatteår 2014, om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2014, om förfallodagar för fastighetsskatten för 2015 samt om förfallodagen för skogsvårdsavgift i landskapet Åland för år 2014

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. och 24 § 1 mom. i lagen om skatteuppbörd (609/2005) och 28 § i fastighetsskattelagen (654/1992), sådan paragrafen lyder i lag 527/2010:

1 §
Förfallodagar för kvarskatt

Den första raten av kvarskatten för stats-, kommunal- och kyrkoskatt, rundradioskatt för personer samt försäkrads sjukförsäkringspremie som debiteras för skatteåret 2014 ska betalas senast den 1 december 2015 och den andra raten senast den 2 februari 2016.

2 §
Tidpunkten för betalning av förskottsåterbäringar

Betalningen av förskottsåterbäringar som betalats till för högt belopp för skatteår 2014 inleds den 3 december 2015. De förskottsåterbäringar som betalas direkt till mottagarens bankkonto på en bank som erbjuder betalningsrörelsetjänster i Finland betalas i en rat den 3 december 2015. De förskottsåterbäringar som betalas som betalningsanvisning betalas från och med den 9 december 2015.

3 §
Förfallodagen för skogsvårdsavgift

Skogsvårdsavgiften för 2014 i landskapet Åland ska betalas senast den 1 december 2015.

4 §
Förfallodagar för fastighetsskatt

Den första raten av fastighetsskatten för 2015 ska betalas senast den 7 september 2015 och den andra raten senast den 2 november 2015.

5 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2014.

Förordningen tillämpas på förskottsåterbäringar för skatteåret 2014 och på kvarskatt för andra än sådana samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och sådana samfällda förmåner som avses i 5 § i nämnda lag samt skogsvårdsavgiften för 2014 och fastighetsskatten för 2015.

  Helsingfors den 10 december 2014

Finansminister
Antti Rinne

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.