1052/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av 3 § i lagen om bostadssparpremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadssparpremier (1634/1992) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Krav på bostadsspardeponenten

Bostadsspardeponent kan den bli som innan deponerandet inleds har fyllt 18 men inte 40 år. Makar samt personer i ett parförhållande enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001) kan tillsammans bli bostadsspardeponenter trots att den ena av dem har fyllt 40 år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 214/2014
MiUB 14/2014
RSv 184/2014

  Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.