1045/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998), sådan paragrafen lyder i lagarna 395/2003 och 475/2012, temporärt ett nytt 3 mom. som följer:

3 §
Statens televisions- och radiofond och dess medel

Bestämmelsen i 2 mom. om en årlig justering av anslagsbeloppet tillämpas inte 2015.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 december 2015.

RP 142/2014
KoUB 15/2014
RSv 132/2014

  Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.