1005/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Lag om ändring av 2 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006) 2 § 6 punkten, sådan den lyder i lag 786/2010, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


6) hembiträde arbetstagare som arbetar i hushållet och som står i arbetsavtalsförhållande till tjänstemannen och som var bosatt i Finland omedelbart före anställningen,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 93/2014
AjUB 7/2014
RSv 136/2014

Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.