1003/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Lag om ändring av 26 § i arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arbetstidslagen (605/1996) 26 § 1 mom. 13 och 14 punkten, av dem 14 punkten sådan den lyder i lag 1518/2009, samt

fogas till 26 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1518/2009, en ny 15 punkt som följer:

26 §
Nattarbete

Arbete som utförs mellan klockan 23 och klockan 6 är nattarbete. Arbetsgivaren skall på begäran av arbetarskyddsmyndigheten lämna denna meddelande om nattarbete som utförs regelbundet. Nattarbete får utföras i följande fall:


13) i arbete som på grund av sin natur utförs nästan endast om natten,

14) med tillstånd av regionförvaltningsverket och på de villkor som det fastställer, i arbete där arbetets tekniska art eller andra särskilda skäl kräver det,

15) i vårdarbete som utförs i arbetsgivarens hem.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 93/2014
AjUB 7/2014
RSv 136/2014

Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.