992/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Lag om ändring av lagen om läkarundersökning av fartygspersonal

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) en ny 9 a § som följer:

9 a §
Utländskt läkarintyg för fartygspersonal

Läkarundersökning av en person som hör till fartygspersonalen och som arbetar ombord på ett finländskt fartyg kan utföras även utomlands i en sådan stat som har godkänt 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984) samt konventionen om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 52/2013).

Den läkare som utför läkarundersökningen ska ha rätt att i den stat där undersökningen utförs utföra läkarundersökning av fartygspersonal. Av läkarintyget ska framgå de uppgifter som avses i 9 § 2 mom. Läkaren ska utfärda intyget om läkarundersökningen av fartygspersonal på engelska.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 199/2014
AjUB 8/2014
RSv 161/2014

  Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.