977/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådan bilagan lyder i lag 886/2013, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 127/2014
FiUB 15/2014
RSv 128/2014

Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Bilaga

ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procent av detaljhandelspris
Cigaretter 1. 33,50/1 000 st. 52,0
— Minimiaccis på cigaretter 1A. 177,00/1 000 st.
Cigarrer och cigariller 2. 30,0
Pip- och cigarettobak 3. 24,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4.   23,50/kg   52,0  
— Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A.     107,50/kg     —    
Cigarettpapper 5. 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6.   —   60,0  

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.