924/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 november  2014

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om virkesmätningsdelegationen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om virkesmätningsdelegationen (457/2013) 1 § som följer:

1 §

Virkesmätningsdelegationen har en ordförande och 11 medlemmar vilka utses av jord- och skogsbruksministeriet. Varje medlem har en personlig suppleant. För suppleanterna gäller samma bestämmelser som för medlemmarna. Ministeriet utser bland medlemmarna en vice ordförande för delegationen.

Av medlemmarna i virkesmätningsdelegationen utses en bland personer som föreslagits av Naturresursinstitutet, en bland personer som föreslagits av en skogsägarorganisation, en bland personer som föreslagits av en virkesköparorganisation, två bland personer som föreslagits av arbets- eller entreprenadgivarorganisationerna inom skogsbranschen, en bland personer som föreslagits av en skogsarbetarorganisation, en bland personer som föreslagits av en organisation för maskinentreprenörer, en bland personer som föreslagits av en organisation för lastbilschaufförer, en bland personer som föreslagits av Forststyrelsen, en bland personer som föreslagits av en sammanslutning för självständiga sågar samt en bland personer som föreslagits av den industri som använder virke huvudsakligen för energiändamål. De organisationer som lägger fram förslag ska vara de mest representativa inom respektive bransch.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 6 november 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Regeringssekreterare
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.