923/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 november 2014

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002) 3 § som följer:

3 §
Myndigheter

Uppgifterna enligt denna förordning sköts av jord- och skogsbruksministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 6 november 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Regeringssekreterare
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.