905/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av 43 § i jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 43 § i jaktlagen (615/1993), sådan paragrafen lyder i lag 1068/2004, ett nytt 2 mom. som följer:

43 §
Handel med vilt

Bestämmelser om handel med östersjövikare, knubbsäl och gråsäl samt med produkter som framställts av östersjövikare, knubbsäl eller gråsäl finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter, i kommissionens förordning (EU) nr 737/2010 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter och i lagen om handel med sälprodukter (904/2014).


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

RP 28/2014
JsUB 12/2014
RSv 107/2014

Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.