867/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Trots bestämmelserna i lagen om folkpensionsindex (456/2001) är poängtalet för folkpensionsindex 1637 år 2015.

2 §

Trots bestämmelserna i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) är poängtalet för det arbetspensionsindex som avses i 98 § i den lagen 2519 år 2015.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Om det någon annanstans i lag eller förordning hänvisas till lagen om folkpensionsindex eller till 98—100 § i lagen om pension för arbetstagare eller till bestämmelser som utfärdats om arbetspensionsindex med stöd av den sistnämnda paragrafen, anses hänvisningarna i fråga om poängtalet för folkpensionsindex och arbetspensionsindex år 2015 gälla denna lag.

Trots bestämmelsen i 30 a § 1 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) är indextalet för en löpande registrerad tilläggspension 2519 år 2015.

RP 153/2014
ShUB 12/2014
RSv 116/2014

  Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.