843/2014

Utfärdad i Helsingfors den 23 oktober 2014

Statsrådets förordning om ändring av 1 a § i förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 17 september 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/1982) 1 a §, sådant det lyder i förordning 485/2009, som följer:

1 a §
Räntestödslånets maximibelopp

Beroende på vilken kommun bostaden är belägen kan som räntestödslån godkännas högst en så stor del av reciprocitetslånet som följer:

 Kommun där bostaden är belägen Lånets maximibelopp, euro
 1. Helsingfors 180 000
 2. Esbo, Vanda och Grankulla 145 000
 3. Övriga kommuner 115 000

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

På lån som tas ut före den 1 november 2014 tillämpas bestämmelserna dock fortfarande sådana de lyder när denna förordning träder i kraft.

  Helsingfors den 23 oktober 2014

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.