831/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 oktober 2014

Lag om ändring av 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999), sådan paragrafen lyder i lag 1234/2011, ett nytt 6 mom. som följer:

17 §
Utlämnande av uppgifter för verkställande av förskottsinnehållning

Trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen för verkställande av förskottsinnehållning överföra behövliga uppgifter om ändringar i förskottsinnehållningen på lön samt på arbetsersättning och bruksavgift till systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare, där arbetstagaranvändaren kan lämna uppgifterna vidare till serviceanvändaren med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004).


Denna lag träder i kraft den 1 december 2014 och tillämpas första gången på uppgifterna i ändringsskattekorten för skatteåret 2015.

RP 106/2014
FiUB 10/2014
RSv 103/2014

Helsingfors den 17 oktober 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.