794/2014

Utfärdad i Helsingfors den 3 oktober 2014

Lag om ändring av 5 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) 5 § 3 mom. som följer:

5 §
Beställarens utredningsskyldighet

Beställaren kan också själv inhämta de uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten och i 2 mom. I stället för det intyg över betalda skatter och den utredning om betalningsplan som avses i 1 mom. 3 punkten kan beställaren få uppgifter om en avtalsparts skatteskuld hos Skatteförvaltningen i enlighet med 20 d eller 20 e § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999). Beställaren har rätt att godkänna utredningar av någon annan än en myndighet som sådana utredningar och intyg som avses i 1 eller 2 mom. eller i detta moment, om dessa har utfärdats av någon annan bedömare eller registerförare som allmänt anses vara tillförlitlig.Denna lag träder i kraft den 1 december 2014.

RP 204/2013
FiUB 8/2014
GrUU 4/2014
RSv 89/2014

Helsingfors den 3 oktober 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.