758/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 7 och 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av skördeskador

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 7 och 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av skördeskador (213/2011).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 24 september 2014.

  Helsingfors den 19 september 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.