744/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Lag om upphävande av 16 § 3 mom. i lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 16 § 3 mom. i lagen om försvarsmakten (551/2007).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013
FvUB 16/2014
RSv 79/2014

  Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.