737/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Lag om ändring av 59 § i lagen om privata säkerhetstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) 59 § som följer:

59 §
Säkerhetsutredningar

Den som anordnar utbildning för ansvariga föreståndare, för utbildare i användningen av maktmedel eller för väktare har rätt att begära en i säkerhetsutredningslagen (726/2014) avsedd begränsad säkerhetsutredning av person i fråga om den som ansöker om att bli antagen som studerande till eller lärare vid utbildningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013
FvUB 16/2014
RSv 79/2014

  Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.