736/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Lag om ändring av lagen om laddare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om laddare (219/2000) en ny 2 a § som följer:

2 a §
Säkerhetsutredning

Den myndighet som utfärdar kompetensbrev för laddare ska före utfärdandet skaffa en i säkerhetsutredningslagen (726/2014) avsedd begränsad säkerhetsutredning av person i fråga om den som ansökt om kompetensbrev, om inte den som ansöker om kompetensbrev visar myndigheten ett intyg över säkerhetsutredning som utfärdats i enlighet med den lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013
FvUB 16/2014
RSv 79/2014

  Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.