729/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 3 § 3 mom. 5 punkten, 21 § och 23 § 1 mom. 4 punkten, sådana de lyder, 3 § 3 mom. 5 punkten i lag 457/2009, 21 § i lag 402/2010 och 23 § 1 mom. 4 punkten i lag 1181/2013, samt

ändras 5 § 4 mom., 19 § 1 mom. 5 punkten och 25 §, av dem 19 § 1 mom. 5 punkten och 25 § sådana de lyder i lag 1181/2013, som följer:

5 §
Skyddspolisens funktionella informationssystem

Särskilda bestämmelser gäller för registret över säkerhetsutredningar.

19 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande:


5) till försvarsmaktens huvudstab för säkerhets- och övervakningsuppgifter och brottsutredning enligt lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014) samt för i säkerhetsutredningslagen (726/2014) avsedda säkerhetsutredningar,


25 §
Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens funktionella informationssystem

Uppgifter om en person ska utplånas ur skyddspolisens funktionella informationssystem då 25 år har förflutit sedan den sista uppgiften infördes.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013
FvUB 16/2014
RSv 79/2014

  Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.