718/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 september 2014

Inrikesministeriets förordning om ändring av 9 § i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2014

I enlighet med inrikesministeriets beslut

fogas till 9 § i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2014 (871/2013) en ny 7 a punkt och ett nytt 2 mom. som följer:

9 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Sådana prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten vilka polisen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är


7 a) uthyrning av bostadslägenhet från Polisyrkeshögskolan,


Med avvikelse från 1 mom. 7 a punkten är inkvartering avgiftsfri för personer som arbetar som timlärare vid Polisyrkeshögskolan.


Denna förordning träder i kraft den 11 september 2014.

  Helsingfors den 11 september 2014

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Elina Rydman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.