710/2014

Utfärdad i Helsingfors den 1 september 2014

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder (354/2008) 2 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) liten allmän badstrand en sådan allmän badstrand i enlighet med den kommunala hälsoskyddsmyndighetens definition inte förväntas att ett stort antal personer badar och om vilken det skall göras en anmälan enligt 13 § 1 mom. 3 punkten i hälsoskyddslagen (763/1994),

2) badsäsong perioden mellan 15.6 och 31.8, med undantag av Lapplands landskap samt kommunerna Kuusamo och Taivalkoski där perioden infaller mellan 25.6 och 15.8.


Denna förordning träder i kraft den 10 september 2014.

Helsingfors den 1 september 2014

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Regeringssekreterare
Helena Korpinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.