694/2014

Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1056/2012) punkt 1.4.4.2 och 1.4.4.3, sådana de lyder i förordning 1114/2013,

ändras i bilagan till förordningen punkt 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.2.8, 1.4.2, 1.4.2.3 1.4.4, 1.4.4.1, 1.5.3.1, 2.11.2, 2.11.3, 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.2-5.2.7.3, 5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.3-5.5.3.4, 5.5.4, 5.8.3, 5.8.3.1, 5.8.3.3, 5.8.5 och 5.8.6, sådana de lyder i förordning 1114/2013, samt

fogas till 2 § i förordningen ett nytt 4 mom. och till bilagan nya 1.4.2.3, 3.13, 3.13.1 och 5.1.4  punkter som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgift för övervakning tas inte ut för de första 10 timmarna per år i fråga om övervakning av slakterier som slaktar små mängder djur och för övervakning av anläggningar för vilthantering.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

Helsingfors den 21 augusti 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.