668/2014

Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på ripa i landskapen Kajanaland och Norra Österbotten och i vissa kommuner i landskapet Lappland under jaktåret 2014–2015

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 1 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 159/2011:

1 §
Jakt på ripa

Utöver bestämmelserna i 24 § 15 punkten i jaktförordningen (666/1993) och bestämmelserna i jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på ripa i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen och Norra Savolax 2012–2015 (457/2012), är jakt på ripa totalförbjuden i landskapet Kajanaland, i kommunerna Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Rovaniemi och Övertorneå i landskapet Lappland samt i landskapet Norra Österbotten, dock inte i kommunerna Ii, Pudasjärvi och Taivalkoski.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. är jakt på ripa förbjuden från och med den 1 oktober till och med den 31 oktober i kommunerna Kemi, Keminmaa, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Ranua, Torneå och Tervola i landskapet Lappland samt i kommunerna Ii, Pudasjärvi och Taivalkoski i landskapet Norra Österbotten.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2014 och gäller till och med den 31 juli 2015.

Helsingfors den 21 augusti 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.