602/2014

Utfärdad i Helsingfors den 1 augusti 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på utter som sker med stöd av dispens under jaktåret 2014–2015

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 § 5 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 206/2013:

1 §
Största tillåtna bytesmängd

Antalet uttrar som får fällas vid jakt som sker med stöd av dispens enligt 41 § i jaktlagen (615/1993) får uppgå till högst 55 individer.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 augusti 2014 och gäller till och med den 31 juli 2015.

  Helsingfors den 1 augusti 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.