601/2014

Utfärdad i Helsingfors den 1 augusti 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens och dispens under jaktåret 2014–2015

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 2 mom. och 41 § 5 mom. i jaktlagen (615/1993), sådana de lyder, 10 § 2 mom. i lag 159/2011 och 41 § 5 mom. i lag 206/2013:

1 §
Största tillåtna bytesmängd i jaktlicenserna

För jakt på östersjövikare får inte beviljas jaktlicens enligt 10 § i jaktlagen (615/1993).

2 §
Största tillåtna bytesmängd i dispenserna

Antalet östersjövikare som får fällas vid jakt som sker med stöd av jaktlicens enligt 41 § i jaktlagen får uppgå till högst 30 individer.

3 §
Regionala begränsningar

Av den största tillåtna bytesmängden enligt 2 § får antalet östersjövikare som jagas regionalt uppgå till följande: i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten (förvaltningsområdet Bottenviken–Kvarken) sammanlagt högst 30 individer.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 augusti 2014 och gäller till och med den 31 juli 2015.

Helsingfors den 1 augusti 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.