596/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 juli 2014

Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om språkkunskaper som krävs av personalen vid vissa magistrater

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om språkkunskaper som krävs av personalen vid vissa magistrater (569/2011) 1 § 3 punkten som följer:

1 §

För den personal vid magistraten som enligt vad som föreskrivs inte behöver ha avlagt högskoleexamen gäller som behörighetsvillkor i fråga om språkkunskaper


3) för sammanlagt tolv tjänster vid enheterna i Vasa och Jakobstad inom magistraten i Västra Finland goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 17 juli 2014

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Lagstiftningsråd
Assi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.