582/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 14 § i lagen om måttenheter och mätnormalsystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993) 14 §, sådan den lyder i lag 496/2006, som följer:

14 §
Upprätthållande av vissa nationella mätnormaler

I fråga om mätning av strålningsstorheterna iakttas bestämmelserna i strålskyddslagen (592/1991).

I fråga om geodetiska och fotogrammetriska mätningar iakttas bestämmelserna i lagen om Lantmäteriverket (900/2013).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 34/2014
JsUB 9/2014
RSv 63/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.