567/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 12 § i skogslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skogslagen (1093/1996) 12 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1085/2013, som följer:

12 §
Skogsbruk i skyddsskogar

Naturresursinstitutet ska följa förnyelsen av skyddsskogsområdena med skogscentralens bistånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 33/2014
JsUB 11/2014
RSv 66/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.