556/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 18 och 19 § i lagen angående vissa grannelagsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) 18 § 2 mom. och 19 § 1 mom., sådana de lyder, 18 § 2 mom. i lag 90/2000 och 19 § 1 mom. i lag 254/2010, som följer:

18 §

Bestämmelser om tillståndsplikt för verksamhet som avses i 1 mom. finns i miljöskyddslagen (527/2014).

19 §

Om besväret orsakas av verksamhet som enligt miljöskyddslagen är tillstånds- eller anmälningspliktig eller som enligt 116 § i den lagen ska anmälas för registrering, får det inte med stöd av denna lag bestämmas att besväret ska fås att upphöra.Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013
MiUB 3/2014
RSv 67/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.