552/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 2 § i havsskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i havsskyddslagen (1415/1994) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1060/2004, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om skydd av havet inom Finlands territorium och i Finlands ekonomiska zon finns i miljöskyddslagen (527/2014).Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013
MiUB 3/2014
RSv 67/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.