539/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 28 § i narkotikalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i narkotikalagen (373/2008) 28 § 2 mom., sådant det lyder i lag 663/2011, som följer:

28 §
Förstöring av narkotika som farligt avfall

Ämnen och preparat som avses i 1 mom. får förstöras endast i en anläggning för behandling av farligt avfall. Då ska avfallslagens (646/2011) och miljöskyddslagens (527/2014 ) bestämmelser om förstöring av farligt avfall iakttas.Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013
MiUB 3/2014
RSv 67/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.