534/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 3 § i avfallsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallsskattelagen (1126/2010) 3 § 1 mom. 4 punkten som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) avstjälpningsplats en plats för bortskaffande av avfall där avfall deponeras på eller under markytan och som kräver miljötillstånd enligt 27 § 1 mom. i miljöskyddslagen (527/2014) eller 28 b § 1 mom. i landskapslagen om renhållning.Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013
MiUB 3/2014
RSv 67/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.