532/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 48 § i räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räddningslagen (379/2011) 48 § 1 mom. 3 punkten som följer:

48 §
Extern räddningsplan för objekt som medför särskild risk

För en eventuell olycka ska räddningsverket göra upp en extern räddningsplan i samarbete med den berörda verksamhetsidkaren för områden där det finns


3) en sådan deponi för utvinningsavfall som avses i 112 § 1 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen (527/2014),Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013
MiUB 3/2014
RSv 67/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.